Welkom

 
Stralend wijs worden we wanneer we de dingen met plezier en succes doen

Stralend Wijs is opgericht door Marlou Hilverdink. Als oplossingsgerichte remedial teacher, coach en trainer begeleidt zij kinderen, jongeren, volwassenen en scholen bij het vinden van oplossingen voor (leer)problemen. Oplossingsgericht werken gaat ervan uit dat er altijd iets is dat wél goed gaat. Door aandacht te geven aan wat er goed gaat, is er sneller resultaat en meer plezier.
 

Kinderen

Stralend Wijs geeft oplossingsgerichte remedial teaching en coaching aan kinderen met (leer)problemen zoals bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, ADD, ADHD, hoogbegaafdheid en faalangst. Ook begeleidt Stralend Wijs kinderen (en hun ouders) bij sociaal-emotionele of gedragsproblemen De ervaring leert dat kinderen kunnen blokkeren waardoor het leren steeds moeizamer gaat en er weinig vooruitgang te zien is in gedrag of emoties. Doordat oplossingsgericht werken de sterke kanten van een kind benadrukt, krijgt het kind vaker succeservaringen, waardoor het vertrouwen toeneemt en er weer zicht komt op mogelijkheden.
 

Jongeren en Volwassenen

Stralend Wijs begeleidt jongeren en volwassenen wanneer zij vastlopen in het leren, werken of het leven. Ook wanneer men gewoon meer inzicht wil krijgen in het maken van keuzes en de eigen mogelijkheden, kan coaching een bron van inspiratie zijn. Door de cliënt in contact te brengen met eigen kwaliteiten en mogelijkheden, en door het op elkaar afstemmen van gevoel en verstand, komen er kansen naar boven die eerder niet waren opgemerkt.
 

Scholen

Stralend Wijs traint scholen bij het invoeren van oplossingsgericht werken, via studiedagen, leerkrachtcoaching en ambulante begeleiding. De oplossingsgerichte aanpak van Stralend Wijs geeft een praktische invulling aan opbrengstgericht werken en leerlingenzorg.
 
Op alle diensten van Stralend Wijs zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing